Zakończenie rekrutacji do II LO

W dniu 30 lipca zakończyła się rekrutacja do II LO w Krośnie. Po potwierdzeniu woli uczęszczania przyjęto do II LO 159 uczniów. Progi punktowe do naszej szkoły kształtowały się następująco:

Klasa I a (promedyczny z matematyką) - 130,80

Klasa I b (matematyczno-geograficzny) - 149,10

Klasa I c (humanistyczno-prawniczy) - 139,60

Klasa I d (dziennikarsko-językowy) - 142,25

Klasa I e (promedyczny) - 146,05

Średni wynik punktowy uczniów przyjętych w poszczególnych klasach wynosi: I a - 153,1, I b - 160,8, I c - 152,8, I d - 153,5, I e - 160,4.

Wykaz podręczników zostanie opublikowany na naszej stronie 2 sierpnia.

Informujemy, że II LO nie prowadzi rekrutacji uzupełniającej.

Gratulujemy wszystkim przyjętym do II LO, życzymy w dalszym ciągu wspaniałych wakacji i zapraszamy na inaugurację nowego roku szkolnego 1 września.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna