Zapraszamy do udziału w konkursie na Super Produkcję Filmową

Zapraszamy do konkursu filmowego
"Drugie Liceum - moja szkoła"

TEMAT KONKURSU
Organizatorzy konkursu oczekują na filmy, których tematem będzie życie szkoły widziane oczyma uczniów, na przykład: walory szkoły, jej historia, dyrektorzy i pracownicy, organizacje i inicjatywy szkolne, sukcesy uczniów oraz inne pomysły związane z II Liceum Ogólnokształcącym w Krośnie.

Regulamin konkursu filmowego

Formularz do zgłaszania uczestnictwa w konkursie

 

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna