Zebrania z rodzicami

4 września (piątek) - godz 17.00 - zebranie ogólne dla rodziców klas I na dużej sali gimnastycznej, po zebraniu ogólnym - spotkania z wychowawcami w klasach (szczegółowy harmonogram na tablicy ogłoszeń).

9 września (środa) - godz. 17.00 - zebranie dla rodziców klas II i III - spotkania bezpośrednio z wychowawcami w klasach (harmonogram na tablicy ogłoszeń)

9 września (środa) - godz. 18.00 (sala nr 8) - zebranie nowo wybranej Szkolnej Rady Rodziców

Tematyka spotkań:

1. Informacja dotycząca bezpieczeństwa w szkole w warunkach pandemii koronawirusa.

2.Wnioski z nadzoru pedagogicznego.

3. Informacja o wynikach rekrutacji i egzaminie maturalnym.

4. Funkcjonowanie dziennika elektronicznego.

5. Informacje dodatkowe dla rodziców klas I, w tym organizacja pracy szkoły, realizacja wdż, opieki zdrowotnej i pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

6. Informacje dotyczące wyborów do Rady Rodziców i współpracy z rodzicami.

7. Warunki ubezpieczenia.

8. Organizacja imprez szkolnych (Półmetek, Studniówka).

9. Sprawy klasowe - wychowawcy klas.

 

 

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna