XXX-lecie Naszej Szkoły

 

Rok 1988 zapisał się w historii Krosna jako ten, w którym powstała nowa szkoła.

II Liceum Ogólnokształcące  imienia Konstytucji 3 Maja

Szkoła rozpoczęła działalność 1 września 1988 roku. Pierwszym dyrektorem została pani Zdzisława Drozdowicz. W czterech oddziałach rozpoczęło naukę 125 uczniów. Grono Pedagogiczne liczyło 16 nauczycieli.

W 2018 roku będziemy obchodzili XXX-lecie istnienia naszej szkoły. Wszystkie informacje o tym wydarzeniu są zamieszczane na tym portalu.


 

Informacje o organizacji obchodów.

Konkurs Filmowy

Wspomnienia z dawnych lat.

 

GRONO PEDAGOGICZNE

 

UCZNIOWIE

 

ZDJĘCIA KLASOWE

 

WYCIECZKI KLASOWE

 

IMPREZY SZKOLNE

 

BALE STUDNIÓWKOWE

 

EGZAMINY MATURALNE

 

RÓŻNE