Dlaczego warto wybrać naszą Szkołę

"Dlaczego warto wybrać naszą szkołę" czyli krótka informacja o II LO i ofercie na rok szk. 2023/24 dla uczniów klas VIII szkoły podstawowej i ich rodziców.

II Liceum Ogólnokształcące im. Konstytucji 3 Maja w Krośnie istnieje od 1 września 1988 r.

Od 1 września 2012 r. wchodzi razem z SP Nr 15  w skład Miejskiego Zespołu Szkół Nr 4 w Krośnie. Jest 22-oddziałowym  liceum (ponad 700 uczniów ) położonym w cichym i spokojnym miejscu na obrzeżach osiedla „Guzikówka”. Posiada duży parking i dogodny dojazd od strony miejskiej obwodnicy.

Dlaczego warto wybrać II LO ? Uczniowie lubią Szkołę, czują się  tutaj bardzo dobrze i bezpiecznie, już po kilku tygodniach nauki odkrywają, że ich wybór był „strzałem w dziesiątkę”, że warto było wybrać tę szkołę i  tutaj się uczyć, a przede wszystkim identyfikują się ze swoją „Dwójką”. W rankingu "Perspektyw" od 2019 roku II LO należy do 400 najlepszych szkół w Polsce uzyskując tytuł "Srebrnej Szkoły", w województwie szkoła od wielu lat jest klasyfikowana wśród 20 najlepszych szkół, w roku 2022 znalazła się na 14 miejscu, a w 2023 na 18 miejscu.

W naszej Szkole oprócz wysokiej jakości nauczania i  stwarzania warunków do rozwoju talentów zapewniamy dobrą i przyjazną atmosferę pracy. Troszczymy się o każdego ucznia kierując się zasadą: „ Dobra szkoła nie produkuje geniuszy tylko zdrowe społeczeństwo”. W trosce o efekty kształcenia oferujemy nie tylko  bogaty repertuar kółek przedmiotowych przygotowujących do matury ( w latach 2015 – 2022 zdawalność matury na poziomie 99 %), ale także zajęcia  sportowe ( w roku szk. 2018/19 w klasyfikacji sportowej zajęła 7 miejsce  w województwie ), artystyczne, plenerowe warsztaty plastyczne, ekonomiczne, robotyka i szereg innych. Szkoła organizuje też wyjazdy na wykłady i ćwiczenia laboratoryjne na uczelnie wyższe, wdraża różnorodne programy  mające na celu kształtowanie efektywnego działania młodzieży.

Stwarzamy możliwość naszym uczniom wyjazdów zagranicznych m.in.  od roku 2005 udział w projektach międzynarodowych w ramach programu „Socrates Comenius” i „Comenius” , a obecnie "Erasmus +". Oprócz bardzo atrakcyjnych wyjazdów (m.in. odwiedziliśmy  Cypr, Francję, Irlandię, Litwę, Turcję, Hiszpanię, Węgry, Bułgarię i  Włochy ) uczniowie mają możliwość doskonalenia języków obcych i poznawania kultury i zwyczajów w krajach Unii Europejskiej.  Od 1.09.2020  z powodu pandemii wymiana została chwilowo zawieszona. Od 8 lat realizujemy projekt "Enter your Future" - tygodniowe zajęcia z uczniami w języku angielskim prowadzili studenci z Gruzji, Kirgistanu, Wietnamu, Chin, Mołdawii, Brazylii, Egiptu,Indonezji i Australii. Od 2014 r. współpracujemy ze szkołą w Marl  polegającą na wzajemnych corocznych wizytach dużej grupy młodzieży.

Baza Szkoły to 28 sal lekcyjnych dobrze wyposażonych w pomoce naukowe, nowoczesna hala sportowa ze ścianką wspinaczkową, kompleks boisk "Orlik 2012", nowoczesna pracownia komputerowa z 2015 roku, centrum multimedialne ze stałym dostępem do internetu (sieć została zmodernizowana w 2021 roku), biblioteka z bogatym księgozbiorem i 5 stanowiskami komputerowymi, gabinet medycyny szkolnej, pedagog i psycholog szkolny, siłownia szkolna, duża i mała sala gimnastyczna, stołówka szkolna, sklepik wraz z kawiarenką, radiowęzeł szkolny i szatnie wyposażone w dwuosobowe szafki. Największą zaletą II LO są jednak przede wszystkim ludzie, którzy tworzą naszą małą społeczność szkolną.

Na szczególną uwagę zasługuje działalność charytatywna. W II LO działa Szkolny Klub Wolontariatu współpracujący z Samorządem Uczniowskim i Szkolnym Klubem Honorowych Dawców Krwi. Młodzież rokrocznie uczestniczy w kwestach na Cmentarzu Komunalnym w Krośnie, w kwestach na rzecz renowacji starego cmentarza, jest dwukrotnym laureatem konkursu „Poszukiwacze zaginionych baterii”, ściśle współpracuje z krośnieńskim „Caritasem” m. in. aktywnie uczestnicząc w Krośnieńskich Polach Nadziei, włącza się w Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Szczególnie osobliwą akcją charytatywną prowadzoną przez naszych uczniów jest realizacja programu „Adopcja serca” polegająca na pomocy dzieciom z Afryki znajdujących się w bardzo trudnej sytuacji materialnej. Obecnie pomagamy dwóm chłopcom z Konga dzięki czemu mogą się uczyć i mają szanse normalnie żyć. Listy, które otrzymujemy od chłopców, a także wydruk ich osiągnięć szkolnych potwierdzają celowość naszej akcji. W działalności wychowawczej kształtujemy pracowitość, rzetelność, szczerość i wzajemną życzliwość. Prowadzimy także różnorodną działalność profilaktyczną, w 2013 r. Szkoła uczestniczyła w akcji "Warto Być Dobrym". W szkole prężnie działa Teatr obcojęzyczny "Vacuum".

Szkoła odnosi liczne sukcesy w różnego rodzaju olimpiadach, konkursach czy turniejach także na szczeblu centralnym. W ostatnich 5 latach nasi uczniowie uczestniczyli w etapach centralnych Olimpiady Wiedzy o Mediach, Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, Olimpiady "Losy i dzieje oręża polskiego", Ogólnopolskim Konkursie Chemicznym; kilku uczniów uzyskało tytuł laureata na szczeblu centralnym. Nasi uczniowie rokrocznie nagradzani są przez Prezydenta Miasta Krosna za wybitne osiągnięcia dydaktyczne, sportowe i artystyczne, są także stypendystami Prezesa Rady Ministrów, Ministra Edukacji i Nauki, Prezydenta Miasta Krosna, wielu uczniów pobiera stypendium dla uczniów szczególnie uzdolnionych w przedmiotach matematyczno-przyrodniczych (117 osób w ostatnich 9 latach). Najlepsi uczniowie otrzymują Medal Szkoły „Za wybitne osiągnięcia”. To wszystko stanowi  „magnes”, który przyciąga do nas absolwentów szkół podstawowych, czego potwierdzeniem jest rokrocznie duża ilość kandydatów i wysokie progi punktowe podczas rekrutacji ( w rekrutacji na rok 2018 - najwyższy próg punktowy w Krośnie). Kształcenie w naszej szkole może być fascynującą przygodą a efekty są widoczne podczas rekrutacji na wyższe uczelnie. Nasi absolwenci są studentami najlepszych polskich uczelni, ponad 90% kontynuuje naukę na dziennych studiach stacjonarnych, głównie w Krakowie, w ostatnim roku 95 % absolwentów dostało się na studia wyższe dzienne. Największe sportowe sukcesy to dwukrotne mistrzostwo województwa w sztafecie dziewcząt w pływaniu (2017, 2018), wicemistrzostwo województwa w sztafetowych biegach przełajowych dziewcząt (2018, 2019), I miejsce w województwie w drużynowych biegach przełajowych (2019). W klasyfikacji Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego na najbardziej usportowioną szkołę za rok szkolny 2018/19 II LO zajęło I miejsce w Krośnie i VII miejsce w województwie podkarpackim.

W osiągnięciu sukcesu pomagają nauczyciele. Wszyscy posiadają wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym. Większość nauczycieli w naszej szkole to nauczyciele dyplomowani, którzy mają przygotowanie do nauczania dwóch, a nawet trzech przedmiotów co znacznie ułatwia holistyczne spojrzenie na kształcenie i wychowanie młodych ludzi.

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2023/24 jest zróżnicowana, oferta przedmiotów  nauczana w zakresie rozszerzonym jest bardzo bogata, każdy kierunek posiada swoją specyfikę i oryginalne rozwiązania stworzony z myślą o jak najlepszym wyposażeniu ucznia w kluczowe kompetencje i umiejętności. W tym roku w ofercie jest 6 kierunków: 2 z rozszerzoną matematyką (klasy "A" i "B"), 2 z rozszerzonym językiem polskim (klasy "C" i "D"), oraz 2 z rozszerzoną biologią i chemią (klasy "E" i "F"). Kilka zdań na temat każdego kierunku przedstawiamy poniżej, więcej informacji ( plany nauczania, filmy promocyjne, losy absolwentów, szczegóły związane z naborem, sukcesy i aktualności ) można znaleźć na naszej stronie internetowej www.2lokrosno.strefa.pl do odwiedzania której wszystkich serdecznie zapraszamy:

Oferta dla absolwentów klas VIII szkoły podstawowej

Klasa I a o profilu matematyczno-fizycznym ( rozszerzenie: matematyka, fizyka, język angielski ) przeznaczona jest dla uczniów zainteresowanych przedmiotami ścisłymi. Dzięki rozszerzeniu trzech przedmiotów będzie można  znakomicie przygotować się do matury dającej możliwości ubiegania się  na kierunki gdzie istotną rolę odgrywa język angielski. Absolwenci tego kierunku zwykle najlepiej zdają maturę z matematyki w naszej szkole i  podejmują różnorodne studia głownie na AGH, Politechnice Krakowskiej czy Rzeszowskiej i UJ: matematyka stosowana, różnego rodzaju inżynierie, informatyka, automatyka i robotyka, budownictwo, mechanika, elektrotechnika, logistyka i szereg innych. Zajęcia odbywają się w dobrze wyposażonych pracowniach, prowadzone przez nauczycieli – pasjonatów swojego przedmiotu. Dla uczniów tego kierunku organizujemy zajęcia praktyczne współpracując z uczelniami wyższymi Rzeszowa i Krakowa.  To kierunek dla prawdziwych miłośników przedmiotów ścisłych, uczniów lubiących się uczyć, cechujących się dociekliwością i chęcią poznania praw rządzących w przyrodzie. Z tej klasy wywodzą się finaliści i laureaci  Ogólnopolskiej Olimpiady „O złoty indeks AGH”, konkursów organizowanych przez Politechniki, Podkarpackiego  Konkursu Matematycznego. Dla uczniów tego kierunku organizowane są zajęcia w ramach Roku Zerowego z AGH.

Klasa I b  o profilu matematyczno-geograficznym ( rozszerzenie: geografia, matematyka, język angielski ) jest drugą klasą z poszerzoną matematyką – podstawowym przedmiotem dla przyszłych ekonomistów. Oprócz kierunków ścisłych i technicznych uczniowie tego profilu będą przygotowani do studiowania na kierunkach ekonomicznych i pokrewnych: ekonomia, finanse i rachunkowość, europeistyka, geodezja i kartografia, stosunki międzynarodowe ekonometria, gospodarka przestrzenna. Nowością jest rozszerzenie z języka angielskiego, przedmiotu bardzo chętnie zdawanego na maturze w zakresie rozszerzonym.  Z tego kierunku rekrutuje się wielu laureatów konkursów czy olimpiad o tematyce ekonomicznej m. in. Olimpiada Przedsiębiorczości, Konkurs Wiedzy o Gospodarce i Turystyce, Konkurs Wiedzy o Bankowości. Uczniowie szczególnie zainteresowani matematyką uczestniczą w zajęciach roku zerowego AGH. Warto podkreślić, że z kierunków z poszerzoną matematyką najwięcej absolwentów dostaje się na studia pierwszego wyboru.

Klasa I c  o profilu humanistyczno-prawniczym ( rozszerzenie: historia, język polski, wiedza o społeczeństwie ) przygotowuje na studia typowo humanistyczne ( filozofia, historia, prawo, bibliotekoznawstwo, filologia polska ) i kierunki społeczno –polityczne ( politologia, socjologia, stosunki międzynarodowe, europeistyka, bezpieczeństwo publiczne, psychologia, pedagogika, komunikacja społeczna ). To klasa dla typowych humanistów. W ramach języka polskiego nauczanego na poziomie rozszerzonym dodatkowo odbywają się zajęcia z retoryki,  kultury żywego słowa i teatrologii.  Historia i wiedza o społeczeństwie są wiodącymi przedmiotami, które solidnie przygotowują do studiów prawniczych. Jako przedmiot uzupełniający realizowany jest możliwość wyboru języka łacińskiego prawniczego. Prowadzimy wiele dodatkowych zajęć przygotowujących do licznych konkursów humanistycznych organizowanych dla szkół ponadpodstawowych.  Dopełnieniem i cennym uzupełnieniem oferty edukacyjnej jest bogata oferta kół zainteresowań o tematyce humanistycznej m. in. warsztaty dziennikarskie, warsztaty plastyczne, kabaret szkolny czy kultura antyczna oraz typowe koła przedmiotowe. Edukacja humanistyczna wzbogacona jest o lekcje muzealne, biblioteczne, spotkania z  „ciekawymi ludźmi”, udział w rozprawach sądowych. Najlepsi uczestniczą w Olimpiadach: Historycznej, "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego , Wiedzy o Unii Europejskiej, Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym i wielu konkursach organizowanych dla humanistów.

Klasa I d  o profilu dziennikarsko-językowym ( rozszerzenie: język polski, język angielski, język niemiecki lub język francuski ) cieszyła się zawsze dużym zainteresowaniem absolwentów dawnego gimnazjum. Jest to drugi kierunek humanistyczny, ale bardzo specyficzny – stąd rekrutują się dziennikarze szkolnej gazety „Klan” czy uczniowie współtworzący stronę internetową Szkoły. W świat mediów wprowadzą zajęcia uzupełniające: literatura obca i edukacja dziennikarska gdzie uczniowie poznają warsztat pracy dziennikarza od A do Z, nauczą się warsztatu dziennikarskiego także od strony technicznej, poznają elementy kultury żywego słowa i teatrologii. Uczniowie mają także możliwość publikowania swojej działalności reporterskiej na stronie internetowej Szkoły oraz pracy w teatrze obcojęzycznym „Vacuum”. Wielu uczniów tej klasy uczestniczyło w wymianie z zagranicznymi partnerami. Podczas kilkudziesięciu prezentacji jakie już się odbyły w czasie spotkań w różnych krajach nasi uczniowie językowo zawsze świetnie sobie radzili. Jest to klasa dla młodych ludzi, którzy chcą się nauczyć kreatywności i mają dużo pomysłów, które chcieliby w szkole realizować. Nauka dwóch języków obcych na poziomie rozszerzonym oraz kształcenie różnorodnych kompetencji w ramach zajęć uzupełniających oraz duża oferta dodatkowych zajęć zapewni harmonijny rozwój każdemu uczniowi. Swoje umiejętności uczniowie prezentują odnosząc sukcesy w licznych konkursach i olimpiadach. Główne kierunki studiów wybierane przez absolwentów klasy „dz.-jęz.” to : filologia polska, angielska, germanistyka, inne filologie, a także dziennikarstwo, administracja, europeistyka, stosunki międzynarodowe, bezpieczeństwo narodowe i bezpieczeństwo publiczne

Klasa  I e o profilu promedycznym ( rozszerzenie: biologia, chemia ) przeznaczona jest dla uczniów zainteresowanych przedmiotami przyrodniczymi. Dzięki rozszerzeniu tylko dwóch przedmiotów: biologii i chemii, będą one realizowane w dużym wymiarze godzin co pozwoli znakomicie przygotować się do matury, a jednocześnie istnieje czas na organizowanie zajęć praktycznych, ćwiczeniowych i laboratoryjnych. W tej klasie planuje się dodatkowe zajęcia uzupełniające do wyboru przez ucznia: matematyka lub  fizyka medyczna. Absolwenci tego kierunku podejmują różnorodne studia: medycyna, farmacja, fizjoterapia, analityka medyczna, biotechnologia, kosmetologia, ochrona środowiska, biologia, biochemia. Zajęcia odbywają się w dobrze wyposażonych pracowniach, prowadzone przez nauczycieli – pasjonatów swojego przedmiotu. Dla uczniów kierunku promedycznego organizujemy zajęcia praktyczne współpracując z uczelniami wyższymi Rzeszowa i Krakowa.  To kierunek dla prawdziwych miłośników przyrody, uczniów lubiących się uczyć, cechujących się dociekliwością i chęcią poznania praw rządzących w przyrodzie. Wielu uczniów uczestniczy w zajęciach terenowych i realizuje programy ekologiczne we współpracy z różnymi podmiotami. Z tego kierunku rekrutuje się duża ilość stypendystów dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów matematyczno –przyrodniczych.

Klasa  I f o profilu promedycznym ( rozszerzenie: biologia, chemia, matematyka ) przeznaczona jest dla uczniów zainteresowanych przedmiotami przyrodniczymi i ścisłymi. Klasa przeznaczona dla uczniów, którzy wiążą przyszłość z kierunkami przyrodniczymi gdzie wymagana jest matematyka na poziomie rozszerzonym, dzięki rozszerzonej matematyce i chemii mogą wybierać też kierunki politechniczne. Absolwenci tego kierunku podejmują różnorodne studia: medycyna, farmacja, fizjoterapia, analityka medyczna, biotechnologia, kosmetologia, ochrona środowiska, biologia, chemia, biochemia. Zajęcia odbywają się w dobrze wyposażonych pracowniach, prowadzone przez nauczycieli – pasjonatów swojego przedmiotu. Dla uczniów kierunku promedycznego organizujemy zajęcia praktyczne współpracując z uczelniami wyższymi Rzeszowa i Krakowa.  To kierunek dla prawdziwych miłośników przyrody, uczniów lubiących się uczyć, cechujących się dociekliwością i chęcią poznania praw rządzących w przyrodzie.  Z tego kierunku rekrutują się uczniowie, którzy zwykle najlepiej zdają egzamin maturalny w szkole.

 Szkole towarzyszy myśl Piotra Szreniawskiego - "Dobra szkoła nie produkuje geniuszy, tylko zdrowe społeczeństwo".

Brak komentarzy.

Zostaw komentarz

Musisz być Zaloguj aby dodać komentarz