Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego

Wersja do pobrania.

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego

im. Jacoba i Wilhelma Grimmów

 

ORGANIZATOR
MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4 W KROŚNIE
KISIELEWSKIEGO 18
38-400 KROSNO

I. Cele konkursu:

- doskonalenie znajomości języka niemieckiego;
- motywowanie uczniów do nauki języka niemieckiego;
- propagowanie wykorzystywania technologii komputerowej w nauce języków obcych;
- nawiązanie lub pogłębienie już istniejącej współpracy między szkołami.

II. Organizator

Inicjatorem i organizatorem Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego jest Miejski Zespół Szkół nr 4 w Krośnie.

III. Warunki uczestnictwa

Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń szkoły podstawowej  oraz ponadgimnazjalnej z województwa podkarpackiego.
Ponadto uczniowie, którzy przebywali dłużej niż dwa lata w krajach niemieckojęzycznych nie mogą wziąć udziału w konkursie.

Od roku szkolnego 2020/21: laureaci pierwszego miejsca na danym etapie nie mogą wziąć udziału w konkursie po raz drugi.

IV. Zakres programowy

Testy konkursowe  do I etapu przygotowują nauczyciele uczący we własnym zakresie.
Testy konkursowe  do II etapu przygotowane będą przez nauczycieli języka niemieckiego Miejskiego Zespołu Szkół nr 4 w Krośnie, czyli organizatora konkursu.

Zadania konkursowe będą obejmować:
- poszerzony materiał leksykalny i gramatyczny nauczany na lekcjach języka niemieckiego w szkole;
- materiał leksykalny i gramatyczny oparty na niemieckojęzycznych stronach internetowych;
- informacje o krajach niemieckojęzycznych;
- informacje o życiu i twórczości Jacoba i Wilhelma Grimmów.

V. Zasady i przebieg konkursu

Konkurs odbywa się w dwóch etapach: etap szkolny (eliminacje) organizowany przez nauczycieli w danej szkole we własnym zakresie oraz etap wojewódzki w Miejskim Zespole Szkół nr 4 w Krośnie.

Etap I
Eliminacje szkolne przeprowadzają poszczególne szkoły we własnym zakresie. Szkoły biorące udział w konkursie powinny przeprowadzić I etap w lutym danego roku szkolnego - data szczegółowa w terminarzu (w przypadku małej ilości zgłoszeń możliwe jest przystąpienie od razu do etapu drugiego). Liczba uczestników etapu szkolnego jest nieograniczona.

Nazwiska czterech najlepszych uczniów  należy przesłać na adres mailowy: konkursgrimm@op.pl do 10 dni roboczych.

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zgłoszenia większej liczby uczestników.

Od roku szkolnego 2020/21: nazwiska czterech najlepszych uczniów z klas siódmych lub ósmych, oraz po dwóch z klas pierwszych/drugich i/lub starszych szkół ponadpodstawowych przesłać należy na podany adres mailowy.

Nie ma możliwości uczestnictwa uczniów z klas młodszych szkół podstawowych.

Etap II
Finał konkursu odbywa się w marcu danego roku (szczegółowe terminy w terminarzu, terminy w związku z pandemią mogą ulec zmianie) w  Miejskim Zespole Szkół nr 4 w Krośnie. Czas trwania tej części konkursu to 45 - od roku 2020/21 - 60 minut. Etap finałowy będzie miał formę testu składającego się z pytań wielokrotnego wyboru, tekstu z lukami, tłumaczeń fragmentów zdań, układania zdań z rozsypanki oraz informacji o krajach niemieckojęzycznych w formie zadań wielokrotnego wyboru i/ lub luk. W finale bierze udział czterech najlepszych uczniów z każdej szkoły wyłonionych poprzez eliminacje szkolne. W przypadku małej ilości zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo do zmian w tym punkcie regulaminu, o czym uczestnicy zostaną powiadomieni przed finałem konkursu.

VI. Nagrody

Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe, bony  oraz dyplomy podczas uroczystego rozdania nagród w MZS nr 4.

Konkurs jest wpisany na listę Kuratorium Oświaty, dlatego finaliści otrzymają dodatkowe punkty przy przyjęciu do szkół ponadgimnazjalnych.

Nagród nie wysyłamy pocztą.

VII. Jury

Nad prawidłowością przebiegu etapu finałowego konkursu czuwać będzie jury składające się z  nauczycieli wyznaczonych przez organizatora konkursu.

VIII. Postanowienia końcowe

Informacje na temat konkursu będą zamieszczone na stronie internetowej

www.2lokrosno.strefa.pl.

- organizator zastrzega sobie możliwość zmiany daty i godziny konkursu, o której powiadomi zainteresowane strony;
- w trakcie konkursu sprawy sporne rozstrzyga przewodniczący jury i organizator;
- zgłoszenia należy przesłać na adres mailowy: konkursgrimm@op.pl
- w razie pytań i problemów dotyczących organizacji proszę kontaktować się elektronicznie z organizatorami mzs4krosno@poczta.onet.pl (szkoły podstawowe: mgr Elżbieta Witalis tel.134368286), drulokro2@wp.pl (szkoły średnie: mgr Anna Przybyłowicz tel. 134324559)

Honorowy patronat nad konkursem objęli Prezydent Miasta Krosna,  Agnieszka Arzt - Ambasador Szwajcarii w Polsce.

Główną nagrodą jest kurs językowy
ufundowany przez Roberta Tomasiewicza - Dyrektora
SUCCESS SCHOOL OF ENGLISH - Szkoły Języków Obcych w Krośnie.
Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe, bony, książki oraz dyplomy.

Brak komentarzy.

Zostaw komentarz

Musisz być Zaloguj aby dodać komentarz