Losy absolwentów 2009

[mp_row bg_video_youtube_repeat="true" bg_video_youtube_mute="true" bg_video_repeat="true" bg_video_mute="true"] [mp_span col="12"] [mp_heading]

 Zbliża się ostatni moment wyboru uczelni przez absolwentów klas III. Wyniki matur będą znane dopiero 30 czerwca ale decyzję trzeba podjąć już teraz. A jak to było w zeszłym rok?

[/mp_heading] [/mp_span] [/mp_row] [mp_row bg_video_youtube_repeat="true" bg_video_youtube_mute="true" bg_video_repeat="true" bg_video_mute="true"] [mp_span col="12"] [mp_row_inner bg_video_youtube_repeat="true" bg_video_youtube_mute="true" bg_video_repeat="true" bg_video_mute="true"] [mp_span_inner col="12"] [mp_code]

Przedstawiamy losy absolwentów trzech klas niehumanistycznych:

III a – kierunek mat.- inf.,
III b – kierunek promedyczny
III f – kierunek proekonomiczny.

Na 107 absolwentów tych kierunków udało się ustalić losy 103.

Kierunki:

  1. ekonomiczne: ekonomia, finanse i bankowość, inżynieria produkcji, stosunki gospodarcze, zarządzanie i marketing,
  2. techniczne: budownictwo, architektura, wiertnictwo, logistyka, energetyka, geofizyka, inżynieria środowiska, inżynieria produkcji,
  3. ścisłe: informatyka, matematyka,
  4. medyczne: farmacja, fizjoterapia, inżynieria biomedyczna, kosmetologia, medycyna, pielęgniarstwo, stomatologia, zdrowie publiczne,
  5. przyrodnicze: biologia, biotechnologia, geografia, geologia, ochrona środowiska, leśnictwo, weterynaria, zootechnika,
  6. humanistyczne: dziennikarstwo, pedagogika, psychologia, stosunki międzynarodowe,
  7. inne: bezpieczeństwo międzynarodowe, logopedia, seminaria i zgromadzenia zakonne, wychowanie fizyczne, wizażysta

 

[/mp_code] [/mp_span_inner] [/mp_row_inner] [mp_row_inner bg_video_youtube_repeat="true" bg_video_youtube_mute="true" bg_video_repeat="true" bg_video_mute="true"] [mp_span_inner col="12"] [mp_text]
Popularność uczelni:
[/mp_text] [/mp_span_inner] [/mp_row_inner] [mp_row_inner bg_video_youtube_repeat="true" bg_video_youtube_mute="true" bg_video_repeat="true" bg_video_mute="true"] [mp_span_inner col="12"] [mp_image id="2556" size="full" link_type="custom_url" link="#" target="false" align="left"] [/mp_span_inner] [/mp_row_inner] [mp_row_inner bg_video_youtube_repeat="true" bg_video_youtube_mute="true" bg_video_repeat="true" bg_video_mute="true"] [mp_span_inner col="12"] [mp_code margin="10,10,none,none"]

Pozostałe uczelnie: ( 1 ) – SGH Warszawa. Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet w Toruniu, Uniwersytet Wrocławski, KUL Lublin, AWF Kraków, Uniwersytet Papieski w Krakowie, KSW w Krakowie, Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania, Gloker Kraków, Medyczna Szkoła Policealna w Rzeszowie.

[/mp_code] [/mp_span_inner] [/mp_row_inner] [mp_row_inner bg_video_youtube_repeat="true" bg_video_youtube_mute="true" bg_video_repeat="true" bg_video_mute="true"] [mp_span_inner col="12"] [mp_heading]
Geografia uczelni
[/mp_heading] [/mp_span_inner] [/mp_row_inner] [mp_row_inner bg_video_youtube_repeat="true" bg_video_youtube_mute="true" bg_video_repeat="true" bg_video_mute="true"] [mp_span_inner col="12"] [mp_image id="2558" size="full" link_type="custom_url" link="#" target="false" align="left"] [/mp_span_inner] [/mp_row_inner] [/mp_span] [/mp_row]