Skład Prezydium Rady Rodziców

Skład Rady Rodziców 2023/2024

 • Katarzyna Mawricz-Marczak - przewodnicząca - IV c
 • Beata Zaborska - zastępca - IV d
 • Alicja Śnieżek- skarbnik - III d
 • Sławomir Kucia - sekretarz - IV a

Skład Rady Rodziców 2022/2023

 • Katarzyna Mawricz-Marczak - przewodnicząca - III c
 • Beata Zaborska - zastępca - III d
 • Alicja Śnieżek- skarbnik - II d
 • Sławomir Kucia - sekretarz - III a

Skład Rady Rodziców 2021/2022

 • Katarzyna Mawricz-Marczak - przewodnicząca - II c
 • Beata Zaborska - zastępca - II d
 • Alicja Śnieżek- skarbnik - I d
 • Sławomir Kucia - sekretarz - II a

Skład Rady Rodziców 2020/2021

 • Katarzyna Mawricz-Marczak - przewodnicząca - I c
 • Beata Zaborska - zastępca - I d
 • Sławomir Kucia - sekretarz - I a

Skład Rady Rodziców 2019/2020

 • Anna Koszela - przewodnicząca - III b
 • Marta Pasterczyk - zastępca - III a
 • Piotr Lawera - skarbnik - II c
 • Anna Retka - sekretarz - III c
 • Marcin Adamski - komisja rewizyjna - III d

Skład Rady Rodziców 2018/2019

 • Anna Koszela - przewodnicząca - II b
 •  Marta Pasterczyk - zastępca - II a
 • Piotr Lawera - skarbnik - I c
 • Anna Retka - sekretarz - II c
 • Nina Habrat - komisja rewizyjna - I d

Skład Rady Rodziców 2017/2018

 • Anna Koszela - przewodnicząca - I b
 •  Anna Rygiel - zastępca - III f
 • Dorota Zajdel - skarbnik - III c
 • Bogumiła Bogaczyk - sekretarz - II d
 • Marcin Adamski - komisja rewizyjna - I d
 • Marta Pasterczyk  - komisja rewizyjna - I a

Skład Rady Rodziców 2016/2017

 • Andrzej Wilga - przewodniczący - III e
 • Barbara Marszałek - zastępca - I b
 • Dorota Zajdel - skarbnik - II c
 • Anna Rygiel - sekretarz - II f
 • Nina Habrat - komisja rewizyjna - III b
 • Beata Burchała - komisja rewizyjna - I f

 Skład Rady Rodziców 2015/2016

 • Andrzej Wilga - przewodniczący - II e
 • Piotr Pirga - zastępca przewodniczącego - III b
 • Anna Koszela - skarbnik - III d
 • Bogdan Bukowczyk - sekretarz - III f
 • Nina Habrat - komisja rewizyjna - II b

Skład Rady Rodziców 2014/2015

 • Andrzej Wilga - przewodniczący - I e
 • Piotr Pirga - zastępca przewodniczącego - II b
 • Anna Koszela-Dymczak - skarbnik - II d
 • Bogdan Bukowczyk - sekretarz- II f
 • Anna Habrat - komisja rewizyjna
 • Grzegorz Gorczyca - komisja rewizyjna

Skład Rady Rodziców 2013/14

 • Anna Koszela - Dymczak - I d - przewodnicząca
 • Bogdan Bukowczyk - I f - sekretarz
 • Lucyna Jawor - II a - zastępca przewodniczącego
 • Małgorzata Koszela - II c - skarbnik

Skład Rady Rodziców 2012/13

 • Agata Nowak - III b - przewodnicząca
 • Anna Stanisz - II d - skarbnik
 • Piotr Pirga - II f - przew. komisji rewizyjnej

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2011/2012

 • Agata Nowak - II b - przewodnicząca
 • Beata Jagiełło - I c - zastępca przewodniczącego
 • Anna Stanisz- I d - skarbnik
 • Teresa Krupa - II e - sekretarz
 • Wiesław Wojtowicz - III e - komisja rewizyjna
 • Piotr Pirga - I f - komisja rewizyjna

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2010/2011

 • Andrzej Fularz - III d - przewodniczący

 Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2009/2010

 • Andrzej Fularz - przewodniczący
 • Janina Frączek - wiceprzewodnicząca 
 • Henryk Rospond - sekretarz 
 • Jirina Kurzyńska - skarbnik
 • Wiesław Wojtowicz - komisja rewizyjna
 • Anna Menet - komisja rewizyjna