6.01 Święto Trzech Króli - dzień wolny od zajęć,  11.o1 klasyfikacyjne zebranie Rady Pedagogicznej,  11.01 (środa), godz. 17.00 - wywiadówki podsumowujące I semestr,  16- 27.01 - ferie zimowe, 30.01 - początek II semestru