Dzień Nauczyciela

„Wiersz o wielkiej wdzięczności” K. I. Gałczyńskiego
W życiu to takie proste:
przyszedł człowiek, rękę uścisnął, podziękował,
ale w poezji trudniej,
poezja to trudne słowa.

Uścisk dłoni to jedna chwila,
gest paru sekund,
ale poezja ma być jak drzewo, co się schyla
nad nurtem naszego wieku;
i ptaki mają być na tym drzewie,
i promieni słonecznych wiele.
Ja w tym wierszu wypowiadam całego siebie
dla was i o was, nauczyciele;

fizycy i matematycy,
poloniści i biologowie,
pochwałę waszej pracy
śpiewam w gorącym słowie.

Bezmierny mój dług wdzięczności,
więc strof mi potrzeba jak w słońcu grająca kapela,
żeby po całym kraju rozsławił się, rozgłosił
wysiłek nauczyciela.
Jakże nie pisać wiersza,
jakże nie płonąć w podzięce
za światło, co się rozszerza,
za dar najpiękniejszy, za wiedzę!

Nasz świat jest słonecznym światem,
nasz świat na wiedzy stoi –
i dlatego dziś wieńczę oświatę,
o przyjaciele moi!

 

W Dniu Edukacji Narodowej myśli wielu ludzi kierują się w stronę szkoły i nauczycieli. Dziś, w okresie pandemii, słowo edukacja nabiera jeszcze głębszego znaczenia. Dyrekcji, nauczycielom i wszystkim pracownikom szkoły życzymy dużo zdrowia, cierpliwości, siły i wytrwałości oraz wielu sukcesów w pracy.

Samorząd Uczniowski.

 

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna