160 rocznica wybuchu powstania styczniowego – zaproszenie

160 rocznica wybuchu powstania styczniowego

Nasza szkoła wraz z Muzeum Podkarpackim w Krośnie oraz PCEN oddział w Krośnie i
Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką w Krośnie przy PZPW zapraszają nauczycieli szkół
podstawowych i ponadpodstawowych na bezpłatną konferencję pod tytułem: "Udział
Podkarpacia w Powstaniu Styczniowym. W 160. rocznicę wybuchu powstania."
Konferencja odbędzie się 31 stycznia 2023 roku w siedzibie Muzeum Podkarpackiego w
Krośnie o godz. 12.00.
Honorowy patronat nad konferencją objął Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie.

Link do zgłoszenia dla nauczycieli:
>>>Formularz do rejestracji na konferencję.<<<

Program konferencji:
11.30-12.00 Rejestracja uczestników
12.00-12.30 Otwarcie konferencji
12:30 – 13:15 Galicja wobec Powstania Styczniowego wykład dr hab. prof. UR Jerzego Kuzickiego
13:15 – 13:45 „Mieszkańcy Krosna i okolic w Powstaniu Styczniowym wykład dr Ewy Bereś, nauczyciela doradcy metodycznego
13:45 – 14:15 „Losy Leopolda Suchodolskiego w czasie Powstania Styczniowego prelekcja Zbigniewa Suchodolskiego, nauczyciela doradcy metodycznego
14.15-14.40 przerwa kawowa
14:40 – 15:30 zwiedzanie wystawy "Obok Orła znak Pogoni" , oprowadzanie kurator wystawy Łukasz Kyc.

Zapraszamy nauczycieli, uczniów oraz wszystkich zainteresowanych tematem.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna