Człowiek z pasją – spotkanie z Wiesławem „BLACHĄ” Błaszkiewiczem.

W dniu 21 października uczniowie klas pierwszych wzięli
udział w spotkaniu słowno-muzycznym, łączącym grę na
perkusji z elementami profilaktyki. Jego autorem był Wiesław
Błaszkiewicz „Blacha”. Dialogując z młodzieżą, gość zwrócił
uwagę, na nie zawsze pozytywną rolę, słowa pisanego przez
młodzież na różnego typu komunikatorach. Pokazał jak
posiadanie pasji nie tylko czyni życie człowieka ciekawszym,
ale także zabezpiecza przed wchodzeniem w różnego typu
uzależnienia. Chętni uczniowie próbowali zmierzyć się z
wyzwaniem jakim była gra na perkusji. Przedstawiona w toku
spotkania „historia życia” zaproszonego gościa, skłaniała do
refleksji nad wpływem błędnych decyzji podejmowanych w
okresie „szukania SIEBIE” na dalszą jakość życia.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna