II LO Bez Mikrobów

Jest polecenie od szefa by utworzyć system pracy na odległość. I tym się mamy zająć. Tym systemem będzie Classroom. Właśnie intensywnie nad tym pracuję.

Adres grupy:  https://www.facebook.com/groups/2LoBezMikroba/

Na tym forum będzie można zamieszczać wszelkie info o tej sprawie ... i nie tylko...

NA TEN CZAS GRUPA JEST WYŁĄCZNIE DLA NAUCZYCIELI NASZEJ SZKOŁY

Kolejne informacje i szczegółowe instrukcje dla nauczycieli i uczniów będą ukazywały się sukcesywnie.

Proszę śledzić informacje na naszych stronach internetowych.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna