Informacja dla kandydatów do II LO

Lista kandydatów przyjętych  do klasy I  zostanie opublikowana 29.07. do godz. 12.00.

Informujemy, że szkoła nie będzie prowadzić rekrutacji uzupełniającej. W związku z dużym zainteresowaniem kierunkiem promedycznym z rozszerzoną matematyką zostaną utworzone 2 klasy:

I E - z rozszerzoną biologią i chemią zgodnie z ofertą.

I F - z rozszerzoną biologią, chemią i matematyką (obowiązuje podręcznik w zakresie rozszerzonym jak do klasy I A, B).

Listy przyjętych do tych klas oraz do klas I D i I G (klasy dziennikarsko-językowe) zostaną opublikowane 12 sierpnia.

Wykaz podręczników znajduje się w linku "Rekrutacja" i w "Aktualnościach".

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna