Informacja dla kandydatów do II LO

Znamy już progi punktowe do naszej szkoły ( w zaokrągleniu):

I a - 91, I b - 121, I c - 134, I d - 134, I e - 147.
Średni wynik w klasach: I a - 140, I b - 145, I c - 148, I d - 151, I e - 155

Przyjmowanie świadectw ukończenia VIII klasy szkoły podstawowej oraz zaświadczeń o wyniku egzaminu ósmoklasisty uczniów zakwalifikowanych do II LO odbywać się będzie w dniach 13.08 - 18.08 (w dni robocze) w godz. 9.00 - 14.00 (w dniu 18.08 do 15.00).

Wraz z oryginalnymi dokumentami należy także przedłożyć jedną podpisaną na odwrocie fotografię - do legitymacji szkolnej. Dodatkowo na wzorach przygotowanych przez Komisję Rekrutacyjną należy wypełnić deklarację woli uczęszczania do II LO (wypełnia rodzic  !) oraz deklarację wyboru drugiego języka. Ze względu na późny okres rekrutacji bardzo prosimy o jak najszybsze składanie dokumentów lub informację o rezygnacji z uczęszczania do II LO.

Wstępne wyniki rekrutacji można sprawdzić w systemie Nabór 2020.

Oficjalna lista przyjętych do II LO zostanie opublikowana 19.08.2020 r. do godz.15.00

Brak dostarczenia oryginalnych dokumentów w terminie do 18.08.2020 r. do godz. 15.00 jest równoznaczny z rezygnacją z uczęszczania do II LO

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna