Informacje dla kandydatów do II LO

Znamy już progi punktowe do naszej szkoły ( w zaokrągleniu):

I a - 142 I b - 132, I c - 130, I d - 130, I e - 135, I f - 139, I g - 140, I h - 132, I i - 125, I j - 132, I k - 136

Przyjmowanie oryginalnych dokumentów:

świadectw ukończenia klasy III gimnazjum lub VIII klasy szkoły podstawowej oraz zaświadczeń o wyniku egzaminu gimnazjalnego lub ósmoklasisty uczniów zakwalifikowanych do II LO odbywać się będzie w dniach 5.07 - 10.07. (w dni robocze)

w godz. 800 - 1500

Wraz z oryginalnymi dokumentami należy także przedłożyć jedną

podpisaną na odwrocie fotografię - do legitymacji szkolnej.

 

Wstępne wyniki rekrutacji można sprawdzić w systemie Nabór 2019.

Oficjalna lista przyjętych do II LO zostanie opublikowana 05.07.2019 r. o godz. 800.

 

Dodatkowo na wzorach przygotowanych prze Komisję Rekrutacyjną należy wypełnić

  • deklarację woli uczęszczania do II LO,
  • deklarację wyboru "drugiego" języka

(w klasie a, b, c, g, h - francuski, niemiecki lub rosyjski, w klasie d, e, f, i, j, k - francuski lub niemiecki)

  • deklarację wyboru fakultetu z wychowania fizycznego.

 

Brak dostarczenia oryginalnych dokumentów

w terminie   do 10.07.2019 r.   do godz. 1500

jest równoznaczny z rezygnacją z uczęszczania do II LO.

 

 

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna