Klasa I c na “Święcie Bezpieczeństwa…”

[mp_row] [mp_span col="12"]

W dniu 17 maja 2017r klasa I C wraz z wychowawcą mgr inż. Sławomirem Blochem i nauczycielką informatyki mgr Małgorzatą Dzierwą wzięła udział w IV Podkarpackim Młodzieżowym Święcie Bezpieczeństwa Wewnętrznego, które jak co roku zorganizowała WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa na terenie uczelnianego kampusu przy ul. Cegielnianej 14.Tegoroczne Święto rozpoczęło obchody 5-lecia realizowanego przez WSPiA Programu Edukacyjno-Badawczego „BEZPIECZNA PRZYSZŁOŚĆ”, w którym uczestniczą pierwsze klasy o profilu pro prawniczym z naszej szkoły
Program „Bezpieczna Przyszłość”, na który składa się m.in. Podkarpacka Młodzieżowa Akademia Prawa i Bezpieczeństwa oraz Podkarpackie Młodzieżowe Święto Bezpieczeństwa Wewnętrznego pokazuje, że bezpieczeństwo w różnych wymiarach staje się jedną z najważniejszych wartości w życiu człowieka. Zwraca także uwagę, jak ważne jest chronienie młodzieży przed różnymi zagrożeniami i posiadanie przez nią umiejętności zachowania się w różnych sytuacjach współczesnych zagrożeń.
W IV Podkarpackim Młodzieżowym Święcie Bezpieczeństwa Wewnętrznego udział wzięło ponad 20 różnych służb mundurowych i stowarzyszeń jak :Służba Więzienna, Państwowa Straż Pożarna, Komenda Główna, Wojewódzka i Miejska Policji, „GROM”, Żandarmeria Wojskowa, 21 Brygada Strzelców Podhalańskich, 3 Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej, Wojewódzki Sztab Wojskowy w Rzeszowie, Inspekcja Transportu Drogowego, Służba Celna, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, Krajowa Administracja Skarbowa, Straż Graniczna, Straż Ochrony Kolei, Straż Miejska.
Uczniowie Ic mieli okazję posłuchać koncertu orkiestry wojskowej, oraz zobaczyć specjalne pokazy przygotowane przez służby mundurowe jak :
-pokaz tłumienia buntu więźniów w pojeździe konwojowym,
-pokaz minersko-pirotechniczny z wykorzystaniem robota,
- współpracę Policji, Straży Pożarnej i Pogotowia Ratunkowego na miejscu wypadku
-drogowego, działania żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej
-gaszenie płonącego oleju oraz kontrolowanych wybuchów niebezpiecznych substancji
- użycia siły fizycznej jako środka przymusu bezpośredniego
-symulacja bezpiecznego hamowania przed przeszkodą
-prezentacje psów służbowych.
Ponadto uczniowie Ic mogli zobaczyć sprzęt i wyposażenie używane przez różne formacje zajmujące się szeroko pojętym bezpieczeństwem jak ambulans kryminalistyczny Żandarmerii Wojskowej, Mobilne Centrum Monitoringu Straży Ochrony Kolei, pojazdy operacyjne Służby Więziennej, Straży Pożarnej, Inspekcji Transportu Drogowego, Krajowej Administracji Skarbowej. Dodatkowo na uczestników Święta czekała prezentacja wyposażenia oddziału antyterrorystycznego i patrol konny Podkarpackiej Policji oraz pokaz wyposażenia pododdziału rozpoznawczego i saperska ścieżka edukacyjna z 21 Brygady Strzelców Podhalańskich. Był także symulator zderzeń 3D.
Dodatkowo uczestnicy Podkarpackiego Młodzieżowego Święta Bezpieczeństwa Wewnętrznego mogli zobaczyć: okazy ginących gatunków roślin i zwierząt zatrzymanych na granicy przez KAS, wystawę pt. „Wyklęci” z Komendy Głównej Policji , nauczyć się udzielania pierwszej pomocy, poznać zasady selekcji do „GROM-u”, zobaczyć prezentację 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej, obejrzeć pokaz pracy psa specjalnego (wykrywanie narkotyków) wziąć udział w programie „Trzeźwym Okiem” czy prezentacji „Informatyka śledcza w działaniach organów ścigania”. Nad bezpieczeństwem klasy czuwał ze sprzętem, który był na miejscu do dyspozycji wychowawca 

[/mp_span] [/mp_row] [mp_row bg_video_youtube_repeat="true" bg_video_youtube_mute="true" bg_video_repeat="true" bg_video_mute="true"] [mp_span col="12"] [mp_image_slider ids="5284,5282,5281,5280,5279,5278,5277,5276,5275,5274,5273,5272,5271" size="full" animation="fade" smooth_height="false" slideshow="true" slideshow_speed="7" animation_speed="600" control_nav="true"] [/mp_span] [/mp_row]

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna