Klasyfikacja za I semestr

Przedstawiamy wyniki klasyfikacji w II LO. Sklasyfikowano 575 uczniów. Najlepszą średnią uzyskała klasa II a - 4,51 przed I b i III a - 4,36. Średnia szkoły wynosi - 4,18. Najlepszą frekwencję osiągnęła II f - 93,9% przed II a - 93,4% oraz I f - 93%. (średnia frekwencja w szkole wyniosła - 89,4%. 82 uczniów uzyskało średnią 4,75 i więcej (II f - 12, II a - 11, III a - 11).

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna