Krosno w strefie żółtej – ważne informacje

Informuję, że  od soboty 10 października Krosno zostało objęte żółtą strefą. Nasza szkoła będzie  funkcjonować tak jak do tej pory. Uczniowie i pracownicy muszą  przestrzegać zasad dystansu społecznego, higieny i reżimu sanitarnego.

Przypominam, że wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za bezpieczeństwo i zdrowie naszych dzieci, współpracowników oraz własne. Zobowiązuję do bezwzględnego przestrzegania zapisów Regulaminu funkcjonowania szkoły od 1 września 2020 r., m.in.:

  • troska o higienę, częste, dokładne mycie rąk,
  • dezynfekcja rąk,
  •  zachowywanie dystansu społecznego,
  • zakrywanie ust i nosa w przestrzeniach wspólnych szkoły (korytarze, szatnie, toalety itp.).

Na teren szkoły nie mogą wchodzić osoby, które nie przestrzegają ustalonych zasad.

Z noszenia maseczek na terenie szkoły zwolnione są wyłącznie:

  • osoby, których stan zdrowia na to nie pozwala (muszą posiadać stosowne zaświadczenie lekarskie),
  • osoby niepełnosprawne intelektualnie, których niepełnosprawność potwierdzona jest stosownym orzeczeniem.

Uczniowie przeziębieni (kaszel, katar, temperatura itp.) NIE PRZYCHODZĄ na zajęcia szkolne.

Bardzo proszę o mądrość i rozwagę w tym trudnym dla nas wszystkich czasie.

Dziękuję odpowiedzialnym Rodzicom za  zaufanie jakim obdarzają szkołę, za przekazywanie wszelkich niepokojących oraz ważnych informacji i przestrzeganie zapisów obowiązującego Regulaminu. Proszę o częste przypominanie swoim dzieciom o obowiązku troski o zdrowie własne, kolegów i innych osób.

Dyrektor Szkoły

Witold Deptuch

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna