Kształcenie na odległość do 26 kwietnia

9 kwietnia zostało podpisane rozrządzenie MEN, w którym przedłuża się kształcenie na odległość do 26 kwietnia. Nie uległ zmianie kalendarz roku szkolnego, zakończenie nauki dla klas III - 26 kwietnia 2020 r.
W związku z powyższym informuję że konferencja klasyfikacyjna klas III odbędzie się w dniu 23 kwietnia, a oceny końcoworoczne zostaną wpisane do 22 kwietnia. Wręczenie świadectw zostaje przesunięte na późniejszy termin.
Nową datę rozpoczęcia egzaminu maturalnego ogłosi Minister Edukacji Narodowej z 3-tygodniowym wyprzedzeniem.
Witold Deptuch - dyrektor II LO

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna