Kształcenie na odległość – informacja dla rodziców i uczniów

Szanowni Rodzice, drodzy Uczniowie.

W związku z przedłużeniem przerwy w zajęciach szkolnych do Świąt Wielkanocnych, zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od 25 marca 2020 r. lekcje będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Przekazuję najważniejsze informacje dotyczące zasad funkcjonowania szkoły w oparciu o w/w rozporządzenie.
Wszystkie lekcje będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, przy zastosowaniu różnych narzędzi i technologii informacyjno-komunikacyjnej a także tradycyjnych form kształcenia (zeszyty, podręczniki, lektury, literatura popularnonaukowa itp.). Szkoła będzie wykorzystywać różnorodne środki przekazu ze względu na ograniczone parametry sieci internetowych. W tym trudnym czasie ważne będzie pozytywne podejście do tej formy zajęć, które nie są w stanie zastąpić typowej lekcji w szkolnej ławce, ale od nas wszystkich zależy na ile te zajęcia będą wartościowe.
Nauczyciele prowadzący zajęcia będą kontaktować się z klasą/grupą w celu ustalenia form i metod prowadzenia zajęć, monitorowania postępów uczniów oraz sposobu weryfikacji wiedzy i umiejętności, w tym również oceniania.
Ważnym elementem procesu dydaktycznego będzie podejmowanie przez uczniów aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny pracy ucznia.
Szkoła zapewnia możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia przez komunikator w dzienniku elektronicznym lub w innej formie określonej przez nauczyciela.
Wszelkie informacje dotyczące pracy szkoły, w tym zdalnego nauczania, będą przekazywane przez komunikator w dzienniku elektronicznym. W związku z tym ważne jest systematyczne monitorowanie przekazywanych informacji.
Całkowite zastąpienie nauczania tradycyjnego nauczaniem zdalnym to niemałe wyzwanie zarówno dla nauczycieli, jak i uczniów. Pojawią się zapewne problemy techniczne i organizacyjne, dlatego prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość. Dołożymy jednak wszelkich starań, aby nasza wspólna praca przyniosła satysfakcjonujące rezultaty.

Dziękuję za dotychczasową współpracę.
Życzę dużo wytrwałości i zdrowia.

Witold Deptuch - dyrektor II LO

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna