Lekcja muzealna

Lekcja muzealna

W dniu 17 marca klasa IC pod opieką pani Ewy Bereś oraz klasa III C pod opieką pani Elżbiety Longosz zwiedziły wystawę w Muzeum Podkarpackim w Krośnie pt. Obok Orła Znak Pogoni. W 160. rocznicę wybuchu powstania styczniowego. Na wystawie tej zostało zaprezentowane wiele unikatowych, bardzo cennych  zabytków z tamtego okresu, począwszy od upadku I Rzeczypospolitej aż do początków XX w. Obok wątku ogólnopolskiego w szerokim aspekcie przedstawiono również historię mieszkańców Krosna i okolicy, którzy walczyli o niepodległość Polski. Wystawa została przygotowana ze zbiorów: Muzeum Podkarpackiego w Krośnie oraz muzeów z Krakowa, Warszawy, Radomia, Kielc, Siedlec, Rzeszowa, Żarnowca i Kopytowej.

W trakcie zwiedzania pracownicy muzeum przybliżyli nam wiedzę o czasach walk Polaków o niepodległość oraz omówili znajdujące się na wystawie eksponaty, dokumenty, dzieła sztuki. Lekcja muzealna  będzie świetnym uzupełnieniem naszej wiedzy szkolnej.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna