Nabór uzupełniający wniosków o przyznanie stypendium

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w dniu 8 sierpnia 2017 r. podjął Uchwałę Nr 328/7049/17 zmieniającą uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w ramach projektów Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne – rok szkolny 2017/2018.

Szczegółowe informacje na temat terminów i sposobów składania wniosków stypendialnych znajduje się na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego www.podkarpackie.edu.pl

Zgodnie z przedmiotową uchwałą nabory wniosków o przyznanie stypendium (dla uczniów/uczennic gimnazjów i liceów ogólnokształcących) prowadzone będą w terminach:
od 23 czerwca 2017 r. do 10 lipca 2017 r. – uczniowie/uczennice klas drugich i trzecich w roku szkolnym 2017/2018,
od 11 do 25 września 2017 r. – uczniowie/uczennice klas pierwszych, drugich i trzecich liceów ogólnokształcących oraz uczniowie/uczennice klas drugich i trzecich gimnazjów w roku szkolnym 2017/2018.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna