Olimpiady Przedmiotowe

17 kwietnia 2022 r. odbył się etap centralny XV Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej im. mjr. Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1531-1683. Od Obertyna do Wiednia”.

Naszą szkołę reprezentował uczeń klasy IIIi  o profilu humanistyczno-prawniczym Jakub Urbanik, podopieczny dr Ewy Bereś, który zdobył tytuł finalisty. Tytuł ten  zwalnia z egzaminu maturalnego z historii i uprawnia do otrzymania dodatkowych punktów w rekrutacji na wybranych uniwersytetach. Warto dodać, że z klasy IIIi już dwóch uczniów jest zwolnionych z matury z historii. W ubiegłym roku tytuł finalisty otrzymał Marcin Stapiński.

„Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego” to olimpiada historyczna adresowana do zafascynowanych historią uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów zainteresowanych szeroko rozumianą historią wojskowości. Co roku w zawodach bierze udział niemal 3000 uczniów. Olimpiada jest rozgrywana w czterech etapach: szkolnym, międzyszkolnym, okręgowym i centralnym.

Jej organizatorem jest: Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

GRATULUJEMY

 

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna