Poznaliśmy wyniki matur

30 czerwca CKE opublikowała wyniki egzaminu maturalnego. W naszej Szkole do matury przystąpili wszyscy uczniowie (łącznie w 6 klasach - 194), wyniki, które uzyskali są bardzo dobre. Zdawalność wyniosła 99,5% ( w kraju tylko 78,5%), a wyniki z przedmiotów obowiązkowych znacznie przewyższają średnią krajową: język polski - 63% ( w kraju - 56%), matematyka - 69% ( w kraju - 54%), język angielski - 85% ( Polska - 71%), język niemiecki - 78% (Polska - 65%) i język rosyjski 95% ( w Polsce 61%) Równie dobre wyniki zanotowano z przedmiotów zdawanych na poziomie rozszerzonym. Najlepiej już tradycyjnie wypadła geografia - 50% (średnia krajowa - 31%) i wiedza o społeczeństwie - 50% (Polska - 26%). Wyniki znacznie lepsze od średniej krajowej uzyskano z języka rosyjskiego (o 19%), matematyki (o 16%), biologii (o 13%), języka polskiego (także o 13%), języka angielskiego i filozofii (o 7%). Maturzystom życzymy, aby wyniki egzaminu maturalnego pozwoliły dostać się na wymarzone studia.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna