Poznaliśmy wyniki matur

5 lipca  CKE opublikowała wyniki egzaminu maturalnego. W naszej Szkole do matury przystąpiło 191 uczniów, wyniki, które uzyskali są bardzo dobre. Zdawalność wyniosła  99,5% ( w kraju tylko 78,2%), a wyniki z przedmiotów obowiązkowych zdawanych na poziomie podstawowym znacznie przewyższają średnią krajową: matematyka - 77% ( w kraju - 58%), język angielski - 88% ( Polska - 76%), język polski - 66% ( w kraju - 54%). Równie bardzo dobre wyniki zanotowano z przedmiotów zdawanych na poziomie rozszerzonym. Podobnie jak w zeszłym roku najlepiej wypadła geografia- średnia 59% (w kraju 40%). Wyniki znacznie lepsze od średniej krajowej uzyskano również z  matematyki  (o 16 %), języka niemieckiego (o 14%), historii (o 12%), biologii (o 9%) oraz języka polskiego i wiedzy o społeczeństwie (o 7%). Maturzystom życzymy, aby wyniki egzaminu maturalnego pozwoliły dostać się na wymarzone studia.

Jednocześnie serdecznie zapraszamy absolwentów klas III na spotkanie z wychowawcami w Szkole, które odbędzie się  19 września (poniedziałek) o godz. 17.00

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna