Poznaliśmy wyniki matur

7 lipca  CKE opublikowała wyniki egzaminu maturalnego. W naszej Szkole do matury przystąpiło 183 uczniów, wyniki, które uzyskali są bardzo dobre. Zdawalność wyniosła  98,4% ( w kraju tylko 84,4%), a wyniki z większości przedmiotów  przewyższają średnią krajową. Z przedmiotów zdawanych na poziomie podstawowym najlepiej wypadła matematyka - 80% ( w kraju - 71%). Natomiast z przedmiotów zdawanych na poziomie rozszerzonym najlepiej wypadła historia - 67% (w kraju 45%) oraz podobnie jak w ubiegłym roku - geografia - średnia 63% (w Polsce 53%). Wyniki  lepsze od średniej krajowej na poziomie rozszerzonym uzyskano również z  matematyki, języka niemieckiego, chemii, biologii, matematyki i wiedzy o społeczeństwie. Maturzystom życzymy, aby wyniki egzaminu maturalnego pozwoliły dostać się na wymarzone studia.

Jednocześnie serdecznie zapraszamy absolwentów klas IV na spotkanie z wychowawcami w Szkole, które odbędzie się  18 września (poniedziałek) o godz. 17.00

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna