Rekrutacja 2021 – podsumowanie

Tradycyjnie publikujemy wyniki rekrutacji do klas I - stan na dzień 15 września. Ostatecznie w klasach I uczy się 171 uczniów, z czego zdecydowana większość zgodnie ze swoją pierwszą preferencją. Ponad 90% uczniów ukończyło szkołę podstawową z wyróżnieniem. Średni wynik punktowy naszego ucznia wynosi 153,7 pkt. czyli znacznie wyższy niż rok temu. Średni wynik egzaminu ósmoklasisty -  ponad 77,5 pkt. (wyższy o 5,5 pkt. niż roku temu. Najwięcej uczniów w klasach I  rekrutuje się  z SP Nr 15 w Krośnie czyli ze szkoły, która wchodzi w skład naszego Zespołu (17 uczniów) oraz z SP Nr 14 (15 uczniów).

 

Rekrutacja 2021 - podsumowanie  PDF

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna