Rekrutacja 2022 – podsumowanie

Tradycyjnie publikujemy wyniki rekrutacji do klas I - stan na dzień 12 września. W siedmiu klasach I ( podczas rekrutacji utworzono 2 dodatkowe klasy: promedyczną i dziennikarsko-językową) uczy się 252 uczniów (kandydowało 428), z czego zdecydowana większość zgodnie ze swoją pierwszą preferencją. Ponad 86,5% uczniów ukończyło szkołę podstawową z wyróżnieniem. Średni wynik punktowy naszego ucznia wynosi 162 pkt. czyli znacznie wyższy niż rok temu. Średni wynik egzaminu ósmoklasisty -  ponad 85,4 pkt. (wyższy o 7,9 pkt. niż roku temu. Najwięcej uczniów w klasach I  rekrutuje się  z SP Nr 15 w Krośnie czyli ze szkoły, która wchodzi w skład naszego Zespołu (37 uczniów) oraz z Korczyny (25 uczniów) i SP Nr 14 (23 uczniów).

Rekrutacja 2022 - podsumowanie

 

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna