Rekrutacja do klas I

Rekrutacja 2017 - podsumowanieTradycyjnie publikujemy wyniki rekrutacji do klas I - stan na dzień 18 września. Ostatecznie w klasach I uczy się 187 uczniów, z czego aż 94% zgodnie ze swoją pierwszą preferencją. Ponad 75% uczniów ukończyło gimnazjum z wyróżnieniem. Średni wynik punktowy naszego ucznia wynosi 152 pkt., a średni wynik egzaminu gimnazjalnego - 77 pkt. najwięcej uczniów w klasach I już tradycyjnie rekrutuje się z Gimnazjum nr 4 w Krośnie

Wyniki rekrutacji

do klas I w roku szk. 2017/18 – stan na 18.09.2017

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna