Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2020/2021

Magdalena Kijowska z klasy III F i Julia Wojdyła z klasy II J, to tegoroczne stypendystki Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Wyróżnienie przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych.

 

 

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna