Trwa nabór do liceum

10 lipca upłynął termin składania wniosków o przyjęcie do klas pierwszych II LO. Ostatecznie zgłosiło się 245 kandydatów. Największym zainteresowaniem cieszy się kierunek promedyczny – wpłynęły 72 wnioski, dużym zainteresowaniem cieszą się też kierunki humanistyczne (dziennikarsko-językowy i humanistyczno-prawniczy), nieco mniejszym kierunki z rozszerzoną matematyką. Najwięcej wniosków wpłynęło z SP 15 w Krośnie – 26, SP 14 – 19, SP 6 – 12, SP 8, SP Iwonicz – po 11, SP Jedlicze – 10, SP 5, SP Korczyna – po 8. Z krośnieńskich szkół wpłynęło łącznie 89 wniosków, spoza Krosna - 156 (w tym z odległych miejscowości np. Tomaszów Lubelski, Ustrzyki Dolne, Czarna,, Brzozów, Lubla, Królik Polski, Jaśliska, Krempna, Jasło czy Wysoka Strzyżowska).
Przypominamy wszystkim kandydatom, że warunkiem ubiegania się o przyjęcie do II LO jest uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty (tyle poświadczonych kopii, ile szkół zadeklarowanych we wniosku) w dniach 31 lipca – 4 sierpnia 2020r. do godz. 15.00. Zaświadczenia należy składać w sekretariacie szkoły w godz. 8.00-15.00.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna