Trwa rekrutacja do II LO

Do 11 czerwca absolwenci gimnazjów mogli składać wnioski o przyjęcie do II LO. Łącznie wpłynęło 246 wniosków - najwięcej z Gimnazjum Nr 4 w Krośnie - 39 i z Gimnazjum Nr 3 w Krośnie - 37. Wszystkie kierunki cieszą się podobnym zainteresowaniem: kierunki humanistyczne (83 wnioski),  promedyczne (84) i matematyczne (79). Klasą do której kandyduje najwięcej osób jest klasa I b - z rozszerzoną matematyką i geografią (50 wniosków) oraz klasa I e - z rozszerzoną biologią i chemią (49).
Kandydatów serdecznie zapraszamy i przypominamy o konieczności dostarczenia dokumentów w dniach 22- 26 czerwca do godz. 15.00.
Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej należy uzupełnić o świadectwo ukończenia gimnazjum, zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz dodatkowe dokumenty określone w zasadach i kryteriach naboru.

 

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna