Trwa rekrutacja do liceum

16 czerwca upłynął termin składania wniosków o przyjęcie do klas pierwszych II LO. Ostatecznie zgłosiło się 400 kandydatów. Największym zainteresowaniem cieszy się kierunek promedyczny (I e) – wpłynęły 103 wnioski, oraz kierunek dziennikarsko-językowy (I d) - 107 wniosków. Pozostałe kierunki: proprawniczy - 71, matematyczno-geograficzny - 48 , promedyczny z matematyką - 36, matematyczno-fizyczny - 35

Do 10 lipca 2023 - uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty  oraz dokumenty potwierdzające osiągnięcia na świadectwie.

Prosimy kandydatów o składanie kompletu dokumentów (razem z zaświadczeniem o wyniku egzaminu ósmoklasisty) w dniach 6-10.07 !!!

Komisja Rekrutacyjna pełni dyżur w dni robocze w dniach 26.06 - 3.07.2023 w godz. 8.00-14.00 w segmencie SP 15  (sala nr 3),  w dniach 6.07 - 10.07.2023 w godz. 8.00-15.00  na korytarzu na parterze w segmencie liceum.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna