Trwa rekrutacja do liceum

24 czerwca upłynął termin składania wniosków o przyjęcie do klas pierwszych II LO. Ostatecznie zgłosiło się 428 kandydatów ( o 169 więcej niż w zeszłym roku) Największym zainteresowaniem cieszy się kierunek promedyczny (I e) – wpłynęło 127 wniosków, oraz kierunek dziennikarsko-językowy (I d) - 96. Pozostałe kierunki: proprawniczy - 82, matematyczno-geograficzny - 78 , matematyczno-fizyczny - 45

Od 27 czerwca  do 14 lipca 2022 - uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty  oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje.

Prosimy kandydatów o składanie kompletu dokumentów (razem z zaświadczeniem o wyniku egzaminu ósmoklasisty) !!!

Komisja Rekrutacyjna pełni dyżur w dni robocze w dniach 27.06 - 7.07.2022 w godz. 8.00-14.00 w segmencie SP 15  (sala nr 3),  w dniach 8.07 - 14.07.2022 w godz. 8.00-14.00 na korytarzu na parterze w segmencie liceum.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna