Uczniowie II LO – Mistrzami Ortografii 2017

W dniach 1 i 2 czerwca 2017 r. w Czytelni Głównej Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej blisko 130 osób z Krosna i powiatu krośnieńskiego zmierzyło się z dyktandem, walcząc o tytuł „Krośnieńskiego Mistrza Ortografii 2017”.
Była to szósta edycja konkursu, który wpisuje się w Dni Krosna, dlatego treść dyktand, jak co roku, związana jest z historią i zabytkami miasta.
Konkurs ma głównie na celu popularyzację zasad poprawnej polszczyzny wśród mieszkańców Krosna i powiatu krośnieńskiego, rozwijanie zainteresowań kulturą języka polskiego, kształcenie nawyku prawidłowego stosowania podstawowych zasad ortograficznych, ale przede wszystkim ma być formą zabawy z ortografią.
Nagrody i dyplomy laureatom konkursu na krośnieńskim rynku 4 czerwca 2017 r. wręczyli Prezydent Krosna Piotr Przytocki i Dyrektor KBP Teresa Leśniak.
Mistrzowie Ortografii 2017 wyłonieni zostali w czterech grupach wiekowych. W kategorii uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, studenci i osoby urodzone po 1 stycznia 1993 r. tytuł „Krośnieński Mistrz Ortografii 2017” zdobyła Julia Dereniowska z II Liceum Ogólnokształcącego w Krośnie, a wyróżnienia - Karolina Olszyńska i Katarzyna Kwiatkowska - uczennice II Liceum Ogólnokształcącego w Krośnie.
Tym samym wszystkie miejsca "na podium" przypadły uczniom "Guzikówki". Duże gratulacje !

  • FB_IMG_14965987327546759
  • FB_IMG_14965987393444155
  • FB_IMG_14965987555510212
  • FB_IMG_14965987668455557
  • FB_IMG_14965987715768936

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna