Uwaga kandydaci do II LO

Przyjmowanie oryginalnych dokumentów: świadectw ukończenia klasy III gimnazjum, oraz zaświadczeń o wyniku egzaminu gimnazjalnego uczniów zakwalifikowanych do II LO odbywać się będzie w dniach 30.06 - 5.07 (w dni robocze) w godz. 10.00 - 15.00 (piątek) i od 9.00 do 15.00 (pon.-środa) Wstępne wyniki rekrutacji można sprawdzić w systemie Nabór 2017. Oficjalna lista zakwalifikowanych do II LO zostanie opublikowana 30.06 o godz. 10.00.
Wraz z oryginalnymi dokumentami należy także przedłożyć jedną podpisaną na odwrocie fotografię do legitymacji szkolnej.

Dodatkowo na wzorach przygotowanych prze Komisję Rekrutacyjną należy wypełnić deklarację woli uczęszczania do II LO, deklarację wyboru "drugiego" języka (w klasie I a, b, c - francuski, niemiecki lub rosyjski, w klasie I d, e, f - francuski lub niemiecki) oraz deklarację wyboru fakultetu z wychowania fizycznego. Wszystkie deklaracje powinny być podpisane przez rodzica kandydata.

Brak dostarczenia oryginalnych dokumentów w terminie do 5.07 do godz. 15.00 jest równoznaczny z rezygnacją z uczęszczania do II LO.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna