Uwaga kandydaci do II LO

Znamy już progi punktowe do naszej szkoły:

I a - 117,4, I b - 133, I c - 132, 8, I d - 126,6, I e - 144, I f - 132,6

Przyjmowanie oryginalnych dokumentów:

świadectw ukończenia klasy III gimnazjum, oraz zaświadczeń o wyniku egzaminu gimnazjalnego uczniów zakwalifikowanych do II LO odbywać się będzie w dniach 29.06 - 6.07. (w dni robocze)

w godz. 1000 - 1500 (piątek)     i od 900 do 1500 (pon.-piątek).

Wraz z oryginalnymi dokumentami należy także przedłożyć jedną

podpisaną na odwrocie fotografię - do legitymacji szkolnej.

 

Wstępne wyniki rekrutacji można sprawdzić w systemie Nabór 2018.

Oficjalna lista przyjętych do II LO zostanie opublikowana 09.07.2018 r. o godz. 1000.

 

Dodatkowo na wzorach przygotowanych prze Komisję Rekrutacyjną należy wypełnić

  • deklarację woli uczęszczania do II LO,
  • deklarację wyboru "drugiego" języka

(w klasie a, b, c - francuski, niemiecki lub rosyjski, w klasie d, e, f - francuski lub niemiecki)

  • deklarację wyboru fakultetu z wychowania fizycznego.

 

Brak dostarczenia oryginalnych dokumentów

w terminie   do 06.07.2018 r.   do godz. 1500

jest równoznaczny z rezygnacją z uczęszczania do II LO.

 

 

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna