Wspomnienie o Ignacym Łukasiewiczu w II LO

Jednym z patronów 2022 r. jest Ignacy Łukasiewicz. Sejm podjął tę decyzje nie tylko z okazji przypadającej w tym roku 200 rocznicy urodzin i 140 rocznicy śmierci Łukasiewicza, ale przede wszystkim „ze względu na jego wielkie i niezwykłe zasługi dla przemysłu i gospodarki Polski, a także  zaangażowanie w walkę o niepodległość Ojczyzny oraz dbałość o pracowników”. Posłowie podkreślili, że „Należy on do zaszczytnego grona Polaków, których działalność odcisnęła wielki i pozytywny wpływ na rozwój naszej Ojczyzny, jak również całego świata”. Z wykształcenia był farmaceutą, w trakcie pracy w aptece prowadził badania nad destylacją ropy naftowej, z której udało mu się wydzielić naftę. Wśród dokonań Łukasiewicza Sejm wymienił  również utworzenie w 1854 r. na ziemiach polskich pierwszej na świecie kopalni ropy naftowej w Bóbrce oraz uruchomienie kilku rafinerii. Wynalazł on także w 1853 r. lampę naftową. Na uwagę zasługuje zaangażowanie patriotyczne Łukasiewicza: udział w organizacjach konspiracyjnych przed wybuchem Powstania Krakowskiego oraz  wsparcie finansowe Powstania Styczniowego i pomoc jego uczestnikom. Był także wielkim  filantropem, działaczem społecznym i samorządowym oraz posłem do Sejmu Krajowego we Lwowie.

8 listopada w naszej szkole odbyło się spotkanie, w czasie którego Pani Barbara Olejarz dyrektor Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce omówiła działalność Ignacego Łukasiewicza jako twórcy przemysłu naftowego. Działalność niepodległościową i społeczną przybliżyła nam pani profesor Ewa Bereś..

 

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna