Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Szanowni Państwo,
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki
Gdańskiej zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych
do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Projektowym "Wygraj indeks WETI PG".
Celem konkursu jest popularyzacja zagadnień związanych z urządzeniami
elektronicznymi i telekomunikacyjnymi oraz rozwijanie kreatywności wśród
młodzieży, a także pozyskanie utalentowanych kandydatów na studia na
Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG.
W załączniku znajduje się ogłoszenie o konkursie oraz regulamin.
Uprzejmie proszę o przekazanie tej informacji uczniom Państwa szkoły.
Informacje te opublikowane są również na stronie:
Z wyrazami szacunku,
Iwona Kochańska

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna