„Wymiary wolności”- wykłady na Uniwersytecie Rzeszowskim

„Wymiary wolności”- wykłady na Uniwersytecie Rzeszowskim

W dniu 21 listopada klasa I"i" uczestniczyła w zajęciach dla młodzieży szkół średnich na Uniwersytecie Rzeszowskim. Był to już kolejny trzeci rok współpracy naszej szkoły z uniwersytetem. Hasłem przewodnim inaugurującego spotkania było zagadnienie „Wymiary wolności”. Uczniowie z wielką uwagą wysłuchali trzech wykładów, które przybliżyły tematykę wolności z rożnych perspektyw: filozoficznej, historyczno-prawniczej oraz dziennikarsko-językoznawczej. Prof. Andrzej Niemczuk, z Instytutu Filozofii wygłosił  wykład pt. „Sens ludzkiej wolności” . Prof. Jan Pisuliński,  z Instytutu Historii przybliżył temat „Wolność a prawa człowieka”, a prof. Bożena Taras z Instytutu Polonistyki i Dziennikarstwa omówiła zagadnienie „Wolność słowa jako świadectwo dojrzałości człowieka.

Wszystkie wykłady spotkały się wśród uczniów z dużym zainteresowaniem i stały się inspiracją do wielu przemyśleń, refleksji oraz dyskusji.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna