Wyniki klasyfikacji za I semestr

11 stycznia 2023 zakończyliśmy w "Dwójce" pierwszy semestr. Sklasyfikowano wszystkich 770 uczniów. Najlepszą średnią uzyskała klasa I b - 4,45, kilka klas uzyskało też bardzo dobrą średnią powyżej 4,20: I a - 4,33, I f - 4,30, I c - 4,29, I g - 4,27, II b - 4,26. Średnia szkoły wynosi - 4,05. Najlepszą frekwencję osiągnęła I a - 93,7% przed I f - 92,3% oraz I b- 91,9%. (średnia frekwencja w szkole wyniosła - 86,9%) co znakomicie potwierdziło korelację pomiędzy uczęszczaniem do szkoły, a dobrymi wynikami w nauce. Natomiast najwięcej zachowań wzorowych uzyskali uczniowie I c - 28, II a - 14 i II b - 12. Szczegółowe wyniki prezentujemy poniżej:

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna