Wyniki klasyfikacji za I semestr

5 lutego zakończyliśmy w "Dwójce" pierwszy semestr. Sklasyfikowano wszystkich 746 uczniów. Najlepszą średnią uzyskała klasa II c - 4,57, kilka klas uzyskało też bardzo dobrą średnią powyżej 4,40: II f - 4,48, I e - 4,47, II b - 4,47, I b - 4,46, I c - 4,46, I d - 4,45, II g - 4,45, III f - 4,44. Średnia szkoły wynosi - 4,30 i jest wyższa od ubiegłorocznej w analogicznym okresie o 0,16. Najlepszą frekwencję osiągnęła I c - 96,6% przed I e - 96,5% oraz I d- 95,9%. (średnia frekwencja w szkole wyniosła - 92,1%). Szczegółowe wyniki prezentujemy poniżej:

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna